January 12, 2010

Buat Korban Untuk Orang Yang Telah Mati

Postby Guest »

salam

Boleh tak kita lakukan Qurban untuk orang yang telah meninggal dunia?
Saya ingin lakukan Qurban pada tahun ini untuk datuk saudara saya yang telah meninggal dunia. Untuk pengetahuan panel, datuk saudara saya ni tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan.


__________________________________
Postby kamin »

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Amalan korban (udhiyah) menurut jumhur ulama' adalah sunnah mu'akkadah yang dilakukan mereka yang masih hidup. Ulama' mengatakan, satu binatang adalah mencukupi untuk satu keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi :saw.

Ada beberapa keadaan yang dilakukan korban bagi pihak si-mati :-

a. Jika si-mati telah meninggalkan wasiat agar wang yang ditinggalkan itu digunakan untuk amalan korban, mereka hendaklah mereka yang hidup melakukan bagi pihak si-mati.

b. Ketua rumah juga boleh melakukan korban bagi pihak dirinya dan keluarga, termasuklah keluarganya yang masih hidup dan yang telah mati. Amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi :saw.

c. Melakukan korban secara suka rela dan berasingan kepada si-mati diperbolehkan berdasarkan umum maksud hadith dibawah ini :-

"Apabila mati anak Adam, maka telah terputuslah amalannya melainkan 3 perkara ; Sedekah Jariah, atau Ilmu yang memunafaatkannya, atau Anak soleh yang mendo'akan keatasnya" [Hadith diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmudzi, al-Nasaa'i, dan al-Bukhari].

al-Lajnah al-Daaimah mengatakan bahawa korban ini juga merupakan amalan sedekah yang ganjarannya boleh memberi kesan kepada si-mati.

Sebagai cucu saudara kepada si-mati tersebut, anda juga boleh melakukan korban bagi pihak beliau. Sebaik-baiknya hendaklah anda melakukan korban untuk diri dan keluarga anda, dan juga datuk saudara anda.

Disini, ada satu komentar menarik yang diutarakan oleh Syiekh Ibn Utsaimin rh didalam membicarakan bab korban kepada si-mati. Selain dari 3 keadaan yang dinyatakan diatas, beliau tidak nampak wujudnya sunnah amalan melakukan korban khas kepada si-mati, walaupun atas dasar mereka yang disayangi.

Nabi :saw tidak pula melakukan korban bagi pihak isterinya, Khadijah ra. yang telah meninggal, atau pun melakukan korban bagi pihak bapa saudaranya Hamzah ra [Risaalat Ahkaam al-Udhiyah wa al-Dhakaah]. Ini menjelaskan bahawa amalan korban ini merupakan amalan yang berkait rapat dengan orang hidup. WA.

Sekian, wassalam

3 comments:

Anonymous said...

salam... Bolehkan bhg daging korban disimpan utk beberapa hari (xsempat dimasak) oleh og yang melakukan korban tersebut?

Admin said...

w'salam
boleh saja tak ada masalah...

"dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin." - [Surah al-Haj ayat 28].

Didalam sebuah hadith juga meriwayatkan bahawa daging korban ini hendaklah dimakan sedikit bersama-sama dengan kaum keluarga, disimpan dan diberikan, sebagaimana hadith riwayat Salamah ibn al-Akqwa' ra. berkata bahawa Nabi saw bersabda :-

"Kamu makan, kamu berikan kepada yang lain dan kamu simpan" - [Hadith riwayat al-Bukhaari].

Didalam hadith yang diriwayatkan oleh A'isyah ra. bahawa Nabi saw bersabda :-
"Kamu makan, kamu simpan dan kamu berikan sebagai sedekah" - [Hadith riwayat al-Muslim].

Anonymous said...

terima kasih.. barulh saya jelas.

Post a Comment